Om S:t Petri Katolska Församling

Välkommen!


I S:t Petri katolska församling har vi ungefär 2000 registrerade katoliker. Varje söndag och flera dagar i veckan firar vi den heliga mässan i våra kyrkor och kapell.


Till församlingens stora glädje har en ny kyrka tagits i bruk, då katolska kyrkan har köpt Bleketkyrkan i Uddevalla av Svenska kyrkan. Den heter nu S:t Gabriels katolska kyrka på Bleket och invigningen blir på Annandag påsk, 1 april kl. 16, då kardinal Anders Arborelius konsekrerar kyrkan.


Alla är välkomna till mässan. För att ta emot kommunionen behöver man vara katolik och ha biktat svårare synder. Alla kan dock komma fram och ta emot välsignelsen genom att inför prästen eller diakonen lägga sin högra hand på vänster axel som ett tecken.


Går du i tankar på att bli katolik eller vill du lära dig mer om den katolska tron är du alltid välkommen att ta kontakt med någon av våra präster eller diakon.