Bibelstudium och samtal - Lukasevangeliet


Varannan söndag, när det också är undervisning för barn och ungdomar, är det bibelstudium i biblioteket 12.30 - 13.30 i S:t Petri kyrka, Trollhättan.


Vi använder studieförbundet Bildas material och deltagarna läser igenom ett eller två kapitel i Lukasevangeliet inför varje gång och tar med sig sina frågor och tankar till det gemensamma samtalet.


Alla är välkomna att hoppa in i gruppen även om man inte har varit med tidigare.


Ledare är Anders Gunnarsson och Arlette Chené.


Kommande söndags kapitel och frågor finns nedan.


Läs här om Katolsk Studiebibel på Stockholms katolska stifts hemsida >>


Datum för bibelstudierna


Se här för frågor och studiehandledning för varje träff>>


Femte träffen: Lukasevangeliet kapitel 8-9

Söndag 21 januari 2024


Sjätte träffen: Lukasevangeliet kapitel 10-11

Söndag 4 februari


Sjunde träffen: Lukasevangeliet kapitel 12-13

Söndag 18 februari


Åttonde träffen: Lukasevangeliet kapitel 14-16

Söndag 3 mars


Nionde träffen: Lukasevangeliet kapitel 17-19

Söndag 17 mars


Tionde träffen: Lukasevangeliet kapitel 20-22

Söndag 14 april


Elfte träffen: Lukasevangeliet kapitel 23-24

Söndag 28 april

unsplash